DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3826

Antraštė: Kalio hidrokarbonato poveikis žaliajai šerytei užmirkimo sąlygomis
Kitos antraštės: Effect of potassium hydrogen carbonate on green foxtail under waterlogging regimes
Autoriai: Macnorius, Jovydas
Raktiniai žodžiai: Kalio hidrokarbonatas,žalioji šerytė,užmirkimo sąlygomis
hydrogen carbonate,green foxtail,waterlogging regimes
Leidimo data: 29-Geg-2015
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami kalio hidrokarbonato poveikio žaliosios šerytės augalams drėgmės pertekliaus sąlygomis tyrimų rezultatai. Darbo objektas – žalioji šerytė (Setaria viridis (L.) P. Beauv.). Darbo metodai: augalai auginti programuojamoje auginimo kameroje esant 20/18° C (dieną/ naktį) temperatūrai, 16/8 val. (dieną/ naktį) fotoperiodui ir 50 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumui. Augalams esant 13 fenologinėje fazėje (pagal BBCH skalę) 72 valandas buvo modeliuojamos užmirkimo sąlygos. Tiriamieji augalai nupurkšti 10 mg l-1, 20 mg l-1, 30 mg l-1 koncentracijų kalio hidrokarbonato tirpalais. Kontrolinio varianto augalai nupurkšti distiliuotu vandeniu. Praėjus 24 ir 72 valandoms po užmirkimo nustatyti fotosintezės pigmentų, prolino ir sacharidų kiekiai bei transpiracijos greitis. Darbo rezultatai. Po 24 užmirkimo valandų kontroliniai augalai sukaupė daugiau chlorofilo a ir karotenoidų, bet mažiau chlorofilo b. Tuo tarpu po 72 valandų užmirkimo, augaluose statistiškai patikimai sumažėjo karotenoidų ir chlorofilo a, o chlorofilo b kiekis iš esmės nepakito. Užmirkimo sąlygos statistiškai patikimai padidino prolino ir sacharidų kiekį žaliosios šerytės augaluose. Purškimas per lapus tirtomis kalio hidrokarbonato koncentracijomis skatino fotosintetinių pigmentų sintezę. Tirtos kalio hidrokarbonato koncentracijos esmingai mažino prolino kiekį po 24 ir 72 užmirkimo valandų. Kalio hidrokarbonato poveikyje sacharidų kiekis žaliosios šerytės augaluose po 24 užmirkimo valandų padidėjo, tačiau sumažėjo po 72 užmirkimo valandų. Užmirkimo sąlygomis intensyviausiai vandenį garino žaliosios šerytės augalai, nupurkšti 20 mg l-1 kalio hidrokarbonato tirpalu.
Aprašymas: The objective of this study was to investigate the effect of potassium hydrogen carbonate on green foxtail plants under waterlogging regimes. Object of the work – green foxtail (Setaria viridis (L.) P. Beauv.). Methods of the work: green foxtail plants were growing in growth chamber under 20/18 °C (day/night) temperature, 16/8 h (day/night) photoperiod, 50 µmol m-2 s-1 light intensity. Waterlogging regime for 72 h was applied when plants were in organogenesis stage 13 according BBCH scale. Investigated plants were sprayed with 10 mg l-1, 20 mg l-1, 30 mg l-1 potassium hydrogen carbonate solution. Control treatment plants sprayed with distilled water. After 24 and 72 hours photosynthetic pigments, proline and sugar content and transpiration rate were determined. The results of work. After 24 hours of waterlogging control plants accumulated more chlorophyll a and carotenoids, but less chlorophyll b. Meanwhile, after 72 hours, plants showed a statistically significant decrease in carotenoids and chlorophyll a, but chlorophyll b content was essentially unchanged. Waterlogging regime significantly increased the amount of sugars and proline in green foxtail plants. Spraying by studied potassium hydrogen carbonate concentrations stimulated photosynthetic pigments synthesis. Investigated concentration of potassium hydrogen carbonate significantly reduced the amount of proline after 24 and 72 hours of waterlogging. Potassium bicarbonate increased sugars content in green foxtail plants after 24 hours of waterlogging, but decreased after 72 hours of waterlogging. 20 mg l1 potassium hydrogen carbonate concentration resulted in the highest transpiration rate under waterlogging regime.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3826
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
MGR 05 22.pdf1,29 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums