DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3825

Antraštė: Sausinimo sistemų rekonstrukcijos investicinių projektų analizė
Kitos antraštės: The drainage system reconstruction project investment analysis
Autoriai: Saukaitytė, Agnė
Raktiniai žodžiai: sausinimo sistema, rekonstrukcija, investicijos, projektai
drainage system, reconstruction, investment, projects
Leidimo data: 28-Geg-2015
Santrauka: Melioracijos statinių veikimo patikimumas priklauso nuo sistemų įrengimo kokybės, priežiūros bei jų amžiaus, o, laikui bėgant, jų būklė kinta. Sausintose teritorijose reikia nuolatinių investicijų sistemų priežiūrai, ir, jeigu lėšos yra panaudojamos tinkamai, palaipsniui išlaidos gali virsti pelnu. Senstant ir dėvintis sausinimo sistemos iškyla rekonstrukcijos poreikis. Investicinių projektų efektyvumas tai ‒ ekonominių, finansinių, socialinių, technologinių, ekologinių, aplinkosauginių bei kitų rodiklių visuma. Pagal vienus iš šių rodiklių investicinis projektas tinkamas įgyvendinti, o pagal kitus iš dalies, todėl vertinant investicinius projektus sunku išskirti efektyviausius projektus, kurių įgyvendinimas atneštų didžiausią pelną įgyvendinančiajam. Visuomenė ne visada yra pajėgi tinkamai sutvarkyti savo žemėje esančius melioracijos statinius, dažnai plotai būna apleisti, o tai daro neigiamą poveikį ne tik sau, bet ir kaimyniniams plotams. Taigi jeigu greta esančios teritorijos savininkas neprižiūrės savo plotų, tai bus sudėtinga išlaikyti savuosius plotus sutvarkytus, jei ir prižiūrimi, bei tvarkomi tinkamai. Darbe naudoti matematinės statistikos metodai: mokslinės literatūros analizė, duomenų sisteminimas, statistikos metodai, duomenų grafinės išraiškos metodai, duomenų grupavimas, lyginimo analizės bei aptarimo metodai. Prasminiai žodžiai: sausinimo sistema, rekonstrukcija, investicijos, projektai.
Aprašymas: The reliability of the operation of the structures depends on the systems of quality, care, and their age, and, over time, their condition varies. Sausintose areas need regular maintenance and investment systems, if the funds are used properly, the cost can become gradually returns. Grow older and the need for reconstruction of the drainage system there is wearing. The efficiency of investment projects is the economic, financial, social, technological, ecological, environmental, and other indicators as a whole. According to one of the following factors for the implementation of the investment project is appropriate, and in accordance with any other part of the, so it is difficult to distinguish the most effective assessment of investment projects, the implementation of the projects would generate maximum profit lifeing. The public is not always able to properly organize their own land reclamation in buildings, areas are often neglected, and this has a negative impact not only themselves, but also neighboring areas. So if the owner of the adjacent territory is monitoring their areas, it will be difficult to maintain their own areas dealt with, and if maintained and handled properly. The study uses mathematical statistical methods: analysis of scientific literature, data organization, statistical methods, data graphic expression techniques, data classification, comparison and discussion of methods of analysis. Key words: drainage system, reconstruction, investment, projects.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3825
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Agne Saukaityte MBD.pdf1,1 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums