DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3820

Antraštė: Kauno miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vertinimas
Kitos antraštės: Evaluation of water supply and waste water infrastructure in Kaunas town and its region
Autoriai: Paulionytė, Malvina
Raktiniai žodžiai: nuotekos, infrastruktūra, monitoringas
wastewater, infrastructure, monitoring
Leidimo data: 28-Geg-2015
Santrauka: Darbe analizuojama geriamojo vandens kokybės ir nuotekų šalinimo Kauno miesto infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimo eiga, kintanti situacija, jos sparta ir įtaka žmonių gyvenimo kokybei, iškylančios problemos ir jų sprendimo būdai, remiantis įgyvendintų ES projektų 2007-2013 m. laikotarpio praktika. Pateikiama informacija apie prijungtų būstų skaičiaus laipsnišką kitimą, informacijos valdymą, duomenų suvedimą ir kontrolę. Ši informacija tampa aktualia problema vandentvarkos įmonėms vidaus ir išoriniams informacijos vartotojams. Vartotojų prijungimo ir naujai sukurtų inžinerinių tinklų naudojimas siejasi ne tik su techninėmis galimybėmis bet ir su socialine, ekonomine aplinka bei visuomenės požiūriu, todėl nuolatinis informacijos kaupimas, analizė GIS aplinkoje, pildymas, kontrolė ir tendencijos bei prognozavimas tampa ypač aktualus ir sudėtingas procesas.
Aprašymas: In this study it is analyzed a drinking water quality’s, waste water disposal’s implement course in Lithuania’s city Kaunas and it surroundings infrastructure. The changing situation, it is rapidity and impact into people’s living around life quality, emerging problems, ways and means of solving them, referring to practically realized European Union project’s in period from year 2007 to 2013. The given information about connected habitation’s quantities, step-by-step alternation, information management, control and data entering who becomes an actual problem of main water company’s inner and outer user’s. Affiliation’s and newly established engineering network usage associates not only with technical possibilities, but all so with society viewpoint and with social, economical surrounding. That is why the permanent gathering of information, analyzes, GIS environment continues filling, control, tendency’s and prognosis become exceptionally actual and multiplex process.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3820
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Paulionyte_M.pdf1,84 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums