DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3794

Antraštė: Gyvosios gamtos apsaugos pažeidimai Alytaus regione
Kitos antraštės: Life protection of violations in Alytus region
Autoriai: Tomas, Daugirdas
Raktiniai žodžiai: aplinkos apsaugos departamentas, gyvoji gamta, civiliniai ieškiniai, pažeidimai, administracinės baudos
Department of Environmental Protection, the living nature, civil actions, violations of administrative fines.
Leidimo data: 27-Geg-2015
Santrauka: Baigiamajame darbe tiriamas gyvosios gamtos apsaugos pažeidimai Alytaus regione. Darbo objektas - Pažeidimai gyvajai gamtai padaryti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos teritorijoje. Darbo tikslas – išnagrinėti gyvosios gamtos pažeidimus Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos teritorijoje. Darbo metodai - duomenų iš GeoEnviron informacinės sistemos analizė. Darbo rezultatai - Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje 2006 – 2013 metais dažniausiai buvo baudžiama už medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimus, ir už mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimus. 2013 metais, gyvosios gamtos pažeidimų ir skirtų baudų mažėjo, o civilinių ieškinių sumos ženkliai išaugo. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje pažeidimų kaita nesiskiria nuo bendro Lietuvos konteksto. Visoje Lietuvoje 2013 metais padidinus žalų sumas, gyvosios gamtos pažeidimų, kuriems taikomas žalos skaičiavimas, mažėjo.
Aprašymas: Subject of the research - Damage done to the nature make Region Environmental Protection Department of the territory. Aim of the research - to examine wildlife violations Region Environmental Protection Department of the territory. Methodology - data from GeoEnviron information system analysis. Results - Alytus Regional Environmental Protection Department controlled territory 2006- 2013, the most common were punished for hunting rules in the territory of the Republic of Lithuania and (or) other legislation governing hunting, violations of the requirements, and for amateur fishing rules and other legislation governing the amateur fishing violations. In 2013, wildlife violations and fines imposed decreased, while the amount of civil claims has increased significantly. Region Environmental Protection Department controlled territory violations of change does not differ from the general context of Lithuania. Throughout Lithuania in 2013 by increasing the amount of damages, wildlife offenses covered by the calculation of damages, declined.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3794
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Daugirdas-mbd.pdf1,09 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums