DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3779

Antraštė: Danielių populiacijų kokybė ir poveikis žiemos ganykloms
Kitos antraštės: The fallow deer populations quality and impact of winter pastures
Autoriai: Lapienis, Bronislavas
Raktiniai žodžiai: danieliai, žiemos ganyklos, aklimatizacija
fallow deer, winter pastures, acclimatisation
Leidimo data: 26-Geg-2015
Santrauka: Darbo objektas. Danielių elementariosios populiacijos ir jų žiemos ganyklos. Darbo tikslas. Ištirti laisvėje gyvenančių danielių elementariąsias populiacijas Šilutės, Šakių, Marijampolės ir Anykščių miškų urėdijose ir nustatyti jų poveikį trakui ir pomiškiui. Darbo metodai. Elninių žvėrių apskaitos pagal ekskrementus metodas ir S.E. Aldous žiemos ganyklų vertinimo metodas. Darbo rezultatai. Šio darbo tikslas ištirti danielių poveikį miško augalijai: pomiškiui ir trakui. Tyrimai atlikti 2012 metų pavasarį. Anykščių, Šakių, Šilutės ir Marijampolės miškų urėdijose. Kiekvienoje tyrimo vietoje buvo nustatyta danielių ir kitų elninių žvėrių gausa ir tankis. Taip pat įvertinta žiemos ganyklų būklė. Atlikus žiemos ganyklų vertinimą nustatytas medžių ir krūmų sutinkamumas žiemos ganyklose, gausa, panaudojimo pašarams intensyvumas, utilizacijos faktorius, dalis pašarų sudėtyje. Atlikus tyrimus nustatyta, kad Anykščių miškų urėdijoje danielių gausa yra 55 vnt. Šakių miškų urėdijoje esančios elentariosios danielių populiacijos gausa yra 61 vnt, Šilutės miškų urėdijoje – 127 vnt. ir Marijampolės miškų urėdijoje esančios danielių elementariosios populiacijos gausa yra 42 vnt. Įvertinus danielių žiemos ganyklų būklę nustatyta, kad beveik visur danielių žiemos ganyklų būklė yra gera, tačiau pastebėta, kad Marijampolės ir Anykščių miškų urėdijose esančių danielių populiacijų užimamose teritorijose žiemos ganyklų būklė yra patenkinama. Atlikus žiemos ganyklų vertinimą nustatyta, kad didžiausią dalį žiemos pašarų balanse sudarė eglė, lazdynas, serbentas, uosis, šermukšnis ir juodalksnis.
Aprašymas: Object of work fallow deer elementary populations and winter pastures. Aim of work investigate the fallow deer elementary populations in Šilutė, Šakiai, Marijampolė and Anykščiai forest enterprises and their impact on the forest. Research methods. Deer browse survey by S.E. Aldous and deer range use by counting pellets method. Results The aim of this study was the effect of forest fallow deer on vegetation in the undergrowth. Investigations were carried out in the spring of 2012 Anykščiai, Šakiai, Šilutė and Marijampolė forest enterprises. Each study site was fallow deer and other animals the abundance and density. It was also assessed winter pasture condition. After a winter pasture evaluation set of trees and shrubs frequency in winter pastures, abundance, the use of feeding intensity, utilization factor, part of the feed composition. Studies show the abundance in Anykščiai enterprise fallow deer abundance is 55 units, Šakiai enterprise the fallow deer population abundance is 61 units, Šilutes Forest enterprise - 127 units and Marijampolė enterprise on the elementary fallow deer population abundance is 42 units. The evaluation of the winter pastures condition found that almost everywhere fallow deer winter pastures are in good condition, but noticed that the Marijampolė and Anykščiai enterprises the winter pastures condition is satisfactory. After a winter pasture evaluation found that the largest part of the winter in the balance sheet amounted to feed spruse, hazel, currant, ash, oak and alder.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3779
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Lapienis-magistrinis.pdf2,11 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums