DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3774

Antraštė: Raseinių rajono Sujainių ir Kybartėlių žemių užtvankų šlaitų stabilumo analizė
Kitos antraštės: THE STABILITY ANALYSIS OF SUJAINIAI AND KYBARTELIAI EARTH DAMS SLOPES IN RASEINIAI DISTRICT
Autoriai: Kasputytė, Jolita
Raktiniai žodžiai: techninė būklė, šlaitai, stabilumas, hidromazgas
technical stability, slope, stability, hydroscheme
Leidimo data: 26-Geg-2015
Santrauka: Darbe analizuojami Kybartėlių ir Sujainių žemių užtvankų techninės būklės kitimas ir šlaitų stabilumas. Techninės būklės vertinimas atliktas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“. Remiantis tyrimo rezultatais bei lyginant su 2012 m. tyrimo duomenimis nustatyta, kad abiejų hidromazgų techninės būklės balas suprastėjo. Defektyvumo balas labiausiai pakito Kybartėlių hidromazgo: 2012 m. defektyvumo balas – 4,6, 2014 m.-8,3; Sujainių hidromazgo techninės būklės balas pakito nežymiai: 2012 m.- 8,4, 2014 m. – 8,5. Nustačius, kad hidromazguose vykstantys procesai turi neigiamos įtakos šlaitų stabilumui. Esant nepakankam šlaito stabilumui gali susidaryti nuošliauža ir sukelti dideles pasekmės. Nušliaužusi nuošliauža šlaitu gali sugriauti žemių užtvanką. Todėl buvo atliekami modeliavimo darbai šlaitų stabilumui įvertinti naudojant kompiuterinę programą GEOSTUDIO SLOPE/W. Siekiant atlikti šlaitų stabilumo analizę sukurtas šlaito stabilumo modelis ir analizuota antifiltracinių priemonių (dantis, drenažas) įtaka šlaitų stabilumui. Remiantis analizės rezultatais paaiškėjo, kad antifiltracinių priemonių įrengimas žemių užtvankose turi įtakos šlaitų stabilumui. Skaičiavimo rezultatai parodė, kad įvairiais skaičiavimo metodais žemių užtvankų šlaitai tampa stabilesni (k>1,1), mažėja nuošliaužos susidarymo galimybė. Rezultatai gauti pagal Ordinary ir Janbu metodus turi didžiausią nuokrypį nuo vidurkio. Didžiausios jų reikšmės 14,06 ir 14,63 proc. Rezultatai pagal metodus Love – Karafiato ir GLE turi minimalų nuokrypį. Minimaliausios jų reikšmės 0,29 ir 0,22 proc.
Aprašymas: The research analyses the changes of the technical state and stability of the slopes of Kybarteliai and Sujainiai earth dams. The technical state evaluation was carried out in accordance with the Construction Technical Regulation STR 1.12.03:2006 „Hydraulic structures maintenance rules“. According to the results of the study, it was established that the technical state grade of both hydroschemes had decreased as compared with the data of the study of the year 2012. The defect rate has changed most in Kybarteliai hydroscheme: in 2012 the defect rate – 4.6, in 2014 – 8.3; the technical state grade of Sujainiai hydroscheme has changed slightly: in 2012 - 8.4, in 2014 - 8.5. It was established that the processes taking place in hydroschemes had a negative impact to the stability of the slopes. In case of low stability of ground of slope, may form landslide and this may cause negative consequences. Landside may destroy earth dam. The modelling work was carried out to ensure the stability of the slopes, using a computer program GEOSTUDIO SLOP/W. During the modelling of the slopes, the slope stability model was developed and the influence of anti-seepage (teeth, drainage) on the stability of the slopes was analysed. According to the analysis results it was established that the stability of the slopes has increased after the installation of the anti-seepage equipment, the possibility of landslide formation has decreased. Results by Ordinary and Janbu methods have biggest deviation from the overage. Maximum values 14 and 14,63 %. Results by Love-Karafiat and GLE has minimal deviation. Minimal values are 0,29 and 0,22%.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3774
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Raseinių rajono Sujainių ir Kybartėlių žemių užtvankų šlaitų stabilumo analizė.pdf3,87 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums