DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3753

Antraštė: Mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje vertinimas
Kitos antraštės: Evaluation of Tax Burden in Lithuania and the European Union
Autoriai: Gedgaudienė, Inga
Raktiniai žodžiai: mokesčiai, apmokestinimo sistema, mokesčių tarifai, mokesčių našta, vertinimas.
taxes, tax system, tax rates, tax burden, evaluation
Leidimo data: 25-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo tikslas – atlikti mokesčių naštos, tenkančios ekonominę veiklą vykdantiems subjektams, Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje palyginamąją analizę. Uždaviniai: 1) atlikti mokesčių ir mokesčių naštos teorinę analizę; 2) parengti mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje vertinimo metodiką; 3) atlikti mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje palyginamąją analizę. Tyrimo metodai: • atliekant mokesčių ir mokesčių naštos teorinę analizę naudoti mokslinės literatūros, loginės, lyginamosios analizės ir sintezės bei grupavimo metodai; • rengiant mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje vertinimo metodiką naudoti mokslinės literatūros, loginės analizės ir sintezės bei grupavimo metodai; • atliekant mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje palyginamąją analizę naudoti statistiniai duomenų analizės bei grupavimo metodai. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje atlikta mokesčių ir mokesčių naštos teorinė analizė. Išanalizuota mokesčių reikšmė, mokesčių naštos samprata ir ją lemiantys veiksniai. • antrojoje darbo dalyje parengta mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje vertinimo metodika. • trečiojoje darbo dalyje atlikta mokesčių naštos Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje palyginamoji analizė. Taip pat atlikta žemės ūkiui tenkančios mokesčių naštos analizė.
Aprašymas: Object of the research: tax burden in economic entities. Aim of the research: to carry out a comparative analysis of tax burden in economic entities in Lithuania and the European Union. Objectives of the research: 1) To perform the theoretical analysis of tax and tax burden; 2) To prepare the assessment methodology of tax burden in Lithuania and the European Union; 3) To do a comparative analysis of tax burden in Lithuania and the European Union. Research methods: analysis of scientific literature, logical, comparative analysis and synthesis, statistical data and clustering analysis. Research results: • Part One presents the results of the theoretical research analysis of tax and tax burden. The importance of tax, concept of tax burden and its determinants are analysed. • Part Two deals with the assessment methodology of tax burden in Lithuania and the European Union. • Part Three focuses on a comparative analysis of tax burden in Lithuania and the European Union. Also, tax burden in agriculture is analysed as well.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3753
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Gedgaudienė_Magistro darbas.pdf1,09 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums