DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3745

Antraštė: Hidromazgų atraminių sienų temperatūrinių-deformacinių siūlių būklės tyrimai
Kitos antraštės: The investigations of technical state of temperature – deformation joints on the retaining walls of hydroschemes
Autoriai: Černevičius, Juozas
Raktiniai žodžiai: atraminė siena, būklė, siūlė
a retaining wall, technical condition, a joint
Leidimo data: 25-Geg-2015
Santrauka: Šakių ir Vilkaviškio rajonų hidrotechnikos statinių atraminių sienų amžius siekia iki 50 metų, tačiau dėl nudėvėjimo atraminių sienų ir deformacinių – temperatūrinių siūlių būklė yra pablogėjusi. Veikiant klimato veiksniams, saulės radiacijai, temperatūros svyravimams, vandens, grunto bei ledo apkrovoms, atraminėse sienose atsiranda deformacijos, mažinančios jų laikomąją galią. Darbo tikslas – įvertinti Šakių ir Vilkaviškio rajonų hidromazgų atraminių sienų temperatūrinių ir deformacinių siūlių būklę. Mokslinių ekspedicijų metu (2014 – 2015) balais įvertinta 10 hidromazgų, esančių Šakių ir Vilkaviškio rajonuose, atraminių sienų būklė. Fiksuotos atraminių sienų ir siūlių pažaidos. Atlikus analitinius skaičiavimus, nustatyta plyšių atsivėrimo priklausomybė temperatūrinėse – deformacinėse siūlėse. Detaliau ištirti Sintautų hidromazgo atraminių sienų plyšių atsivėrimai temperatūrinėse – deformacinėse siūlėse.
Aprašymas: The age of the retaining walls of hydro-technical structures in Sakiai and Vilkaviskis districts are of about 50 years, but their technical condition of deformation – temperature joints is deteriorating due to wear of the retaining walls. Under the influence of environmental factors, the sun radiation, temperature fluctuations, water, soil and ice loads, deformations emerge on the retaining walls reducing the bearing capacity of the retaining walls. The goal of the work is to assess the technical condition of temperature and deformation joints on the retaining walls of hydro-technical structures in Sakiai and Vilkaviskis districts. During the scientific expeditions (in the period 2014 – 2015) the technical condition of the retaining walls, located in the 10 hydro-technical structures of Sakiai and Vilkaviskis districts, have been assessed with the points. Damages of the retaining walls and joints have been registered. After analytical calculations the dependency of crack opening in the temperature-deformation joints have been identified. Crack openings in the temperature-deformation joints on the retaining walls of the Sintautai hydro-technical structures has been analyzed in more details.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3745
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Cernevicius_J_Hidromazgu_atraminiu_sienu_temperaturiniu-deformaciniu_siuliu_bukles_tyrimai.pdf3,68 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums