DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3716

Antraštė: Negyvos medienos pasiskirstymas įvairaus amžiaus ir sudėties medynuose
Kitos antraštės: Coarse woody debris distribution of different age classes in managed coniferous forests
Autoriai: Jūratė, Šlėgutė
Raktiniai žodžiai: negyva mediena, irimo stadija, sausuoliai
coarse woody debris (CWD), decay class, standing dead tree
Leidimo data: 25-Geg-2015
Santrauka: Antrosios pakopos (magistro) studijų baigiamajame darbe tiriama ir analizuojama stambi negyva mediena, esanti Siponių miško ūkinės paskirties medynuose. Darbo tikslas – nustatyti negyvos medienos pasiskirstymą įvairaus amžiaus ir sudėties medynuose. Darbo objektas – stambi negyva mediena t.y. sausuoliai, stuobriai ir virtuoliai, kurių mažiausias diametras 15 cm. Darbo metodai. 2014 metų kovo – lapkričio mėnesiais buvo vykdoma stambios negyvos medienos (sausuolių, stuobrių, virtuolių, kurių d > 15 cm) apskaita Siponių miške, ūkinės paskirties medynuose (Prienų MU, Birštono girininkija). Apskaitos metu nustatyta negyvos medienos tipas, irimo stadija, medžio rūšis, skersmuo, ilgis/aukštis. Darbo rezultatai. Nustatyta, kad didėjant medyno amžiui, negyvos medienos kiekis taip pat didėja. Jaunuolynuose vidutiniai negyvos medienos kiekiai mažiausi, o brandžiuose medynuose didžiausi. Brandžiuose pušynuose vidutinis negyvos medienos kiekis yra 2,73 m3/ha, o brandžiuose eglynuose – 3,80 m3/ha. Pagal negyvos medienos tipų proporcinį pasiskirstymą tiek pušynuose, tiek eglynuose visose amžiaus grupėse didžiąją dalį negyvos medienos tipų sudaro virtuoliai, antroje vietoje sausuoliai, mažiausiai rasta stuobrių. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad visose brandumo grupėse ir pušynuose ir eglynuose pirma irimo stadija sudaro didžiąją dalį visų irimo stadijų (nuo 31,6 % iki 58,8 %). Sausuoliams ir stuobriams būdinga I puvimo stadija, bet pasitaikė antros ir trečios irimo stadijų. Virtuolių galima sutikti įvairių irimo stadijų (nuo pirmos iki penktos). Pušynuose ir eglynuose visose amžiaus grupėse vyrauja nestambi negyva mediena (15 cm < d <20 cm), mažiausiai rasta stambios negyvos medienos, kurios diametras > 30 cm.
Aprašymas: Deadwood is one of the most important component in forest ecosystem. Coarse woody debris (CWD) analyzed in Siponys forest in this final work of master degree ecology studies. Aim of the research: to evaluate coarse woody debris distribution of different age classes in Siponys managed coniferous forests. Object of the research: standing dead trees, snags and fallen dead trees (logs) with diameter over 15 cm. Methods of the research: The quantity and quality characteristics of coarse woody debris (CWD – snags, fallen dead trees and standing dead trees with diameter over 15 cm) were examined in managed Siponys forest during the May – November in 2014. Deadwood described on these characteristics: deadwood type, decay class, tree species, dbh, length/ height. The results of the research: The result show, that age class was statistically significant. The highest dead wood volume was found in mature pine (2,73 m3/ha) and mature spruce (3,80 m3/ha) dominate forest. Among the distribution of different CWD types the most abundant in all age classes coniferous forests were logs, the least abundant – snags. Distribution among decay classes shows that, first decay class was the most common in all age classes (31,6% - 58,8%). By the size CWD was grouped in three diameter classes. Small diameter class CWD dominated in all age classes coniferous forests, CWD with large diameter was rare.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3716
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
j.slegute.pdf1,4 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums