DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3712

Antraštė: Šalutinio biodujų gamybos produkto poveikis vasariniams kviečiams
Kitos antraštės: The influence of digestate on spring wheat
Autoriai: Brakauskaitė, Vilma
Raktiniai žodžiai: vasariniai kviečiai, šalutinis biodujų gamybos produktas, biologinis potencialas
spring wheat, digestate, biological potential
Leidimo data: 24-Geg-2015
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiama šalutinio biodujų gamybos produkto panaudojimo vasariniams kviečiams tyrimo duomenys. Darbo objektas – Šalutinis biodujų gamybos produktas (žuvies pramonės baltyminis ir riebalinis produktas su mėšlu po biodujų gavybos). Darbo metodai – Eksperimentas buvo atliekamas 2014 m. Aleksandro Stulginskio universitete. Pasirinktas dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis, kurio pH 6,8–7,0, visuminio azoto 0,15 %, mineralinio azoto 67,7 kg ha-1, judriojo fosforo – 88–110 mg kg-1, judriojo kalio – 51–68 mg kg-1, kalcio – 7748 mg kg-1, magnio – 652 mg kg-1. Biodujų gamybos pirminis produktas – žuvies pramonės baltyminės ir riebalinės atliekos ir kraikinis galvijų mėšlas. Eksperimente naudotas produktas, kurio sudėtyje yra 57,31 % organinės medžiagos, bendrojo azoto 135472 mg kg-1 (13,5 %), bendrojo fosforo ir kalio atitinkamai 37687 (3,7 %) ir 45100 mg kg-1 (4,5 %), pH 9,2. Augalai auginti 5 l talpos vegetaciniuose induose 4 variantais, 6 pakartojimais. Dirvožemio (substrato) drėgnis – 70 % nuo pilno drėgmės imlumo Tyrimas buvo atliekamas siekiant įvertinti skirtingų šalutinio biodujų gamybos produkto normų (18, 24 ir 30 t ha-1) panaudojimo galimybes augalų biologinio potencialo didinimui ir dirvožemio gerinimui. Darbo rezultatai. Šalutinis biodujų gamybos produktas teigiamai įtakoja vasarinių kviečių biologinį potencialą ir gerino dirvožemio agrochemines savybes. Didžiausi ir esmingai didesni augalų fotosintetinių pigmentų kiekiai gauti vasarinius kviečius auginant dirvožemyje, su didžiausia, t.y. 30 t ha-1 šalutinio biodujų gamybos produkto norma. Vasarinių kviečių aukštis BBCH 9–37 augimo tarpsniais kito nepriklausomai nuo produkto normų. Tačiau kviečių aukštis BBCH 39–49 augimo tarpsniu kito priklausomai nuo tręšimo normos. Visuminio azoto, judriojo fosforo ir kalio, kalcio, magnio ir sieros ir pH kiekiai dirvožemyje didėjo nepriklausomai nuo naudotų šalutinio biodujų gamybos produkto normų. Reikšminiai žodžiai: vasariniai kviečiai, šalutinis biodujų gamybos produktas, biologinis potencialas.
Aprašymas: The overall aim of the Master’s thesis is to present the findings of the research on the use of digestate as fertilizer in spring wheat. Object of the research: digestate (available after the production of biogas from fishery generated protein and fat, and manure). Research methods: the experiment was carried out at Aleksandras Stulginskis University in 2014. Experimental soil type is medium loam soil with the following characteristics: pH 6,8–7,0, gross nitrogen 0,15 %, mineral nitrogen 67,7 kg ha-1, available phosphorus – 88–110 mg kg-1, available potassium – 51–68 mg kg-1, calcium – 7748 mg kg-1, magnesium – 652 mg kg-1. The primary digestate is protein and fat waste derived from fishing industry and cattle manure. The product used in the experiment contains 57.31 % organic matter, total nitrogen 135472 mg kg-1 (13,5%), total phosphorus and potassium 37687 (3,7%) and 45100 mg kg-1 (4,5%) respectively, pH 9,2. The plants were grown in 5 litre receptacles in 4 variations and 6 repetitions. The target moisture content of the soil (substratum) was 70% of its water holding capacity. The research aimed at evaluating the possible use of different application rates of biogas digestate (18.24 and 30 t ha-1) for increasing biological potential of plants and improving soil. Research results: the application of digestate showed positive effects on biological potential in spring wheat and resulted in improved agrochemical soil properties. The greatest and substantially greater amount of photosynthetic pigments was observed for spring wheat which was grown in soil fertilised with the largest, i.e. 30 t ha-1 application rate of digestate. During BBCH growth stages 9–37 the height of spring wheat was independent of the application rates of digestate. However, fertilisation rates directly affected the height of spring wheat during BBCH growth stages 39–49. The amount of gross nitrogen, available phosphorus and potassium, calcium, magnesium, sulphur and pH in soil increased independently of the application rates of digestate. Key words: spring wheat, digestate, biological potential.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3712
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
BRAKAUSKAITES_MAGISTRINIS.docx.pdf909,08 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums