DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3706

Antraštė: Kelių sankasos gruntų stabilizavimo tyrimai
Kitos antraštės: Road base soil stabilization investigation
Autoriai: Geivelis Edgaras
Raktiniai žodžiai: Kelio sankasos grunto stiprinimas, kalkės, cementas, UPD priedas
Road base soil stabilization, lime, cement, UPD annex
Leidimo data: 22-Geg-2015
Santrauka: Darbe aprašoma kelio Nr. 136 Vinčai – Pilviškiai – Vilkaviškis rekonstravimo metu naudotų sankasos grunto stiprinimo medžiagų poveikis. Rekonstruojant kelią buvo platinama kelio sankasa ir silpnos kelio vietos buvo stiprinamos kalkėmis, cementu ir UPD priedu. Prieš stiprinant gruntą buvo atliekami bandymai su statine plokšte, siekiant sužinoti grunto deformacijos modulius. Taip nustatyta, ar tikrai reikia gruntą stiprinti. Sustiprinus gruntą kalkėmis, cementu ir UPD priedu buvo laukiama 7 dienas, kad rišamosiomis medžiagomis papildytas ir sutankintas sankasos gruntas sukietėtų ir būtų galima nustatyti grunto deformacijos modulius ir jų santykius. Taip pat buvo nustatyta grunto ir stiprinimo medžiagos įtaka stiprinamai sankasai. Bandymų rezultatai yra palyginti su jau anksčiau kitų autorių atliktų tyrimų rezultatais.
Aprašymas: The paper describes the road No. 136 Vincai- Pilviskiai - Vilkaviskis reconstruction using the soil stabilization. Reconstruction of existing road was distributed and weak road locations was reinforced with lime, cement and additive UPD. Against soil stabilization, soil was tested with a static plate to find out the relationship of soil deformation modules. It is determined whether or not the need to strengthen the soil. After strengthening soil with lime, cement and UPD annex was watting 7 days, the binders added and compacted subgrade soil solidify and can be made of relationship of soil deformation modules. It was also found soil and building materials influence is enforced subgrade structures. As well as test results are comparable with already previously made test by other authors.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3706
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Keliu sankasos gruntu stabilizavimo tyrimai.pdf3,57 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums