DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3698

Antraštė: Stebėjimo kamerų panaudojimas gyvūnų elgsenos tyrimams
Kitos antraštės: Photo camera use possibilities for wildlife behaviour research
Autoriai: Miškinis, Tadas
Raktiniai žodžiai: : fotokamera, mėnulio fazė, paros aktyvumas, druskos laižykla, šėrimo aikštelė
photo camera, lunar phase, day activity, salt licking, feeding place
Leidimo data: 21-Geg-2015
Santrauka: Darbo objektas – kamerų pagalba stebimi laukiniai gyvūnai. Darbo tikslas – įvertinti stebėjimų kamerų panaudojimo galimybes laukinių gyvūnų elgsenos tyrimų srityje. Darbo metodai – fotokamerų įrengimas prie druskos laižyklos ir dviejų šėrimų aikštelių – didelio šėrimo intensyvumo ir mažo šėrimo intensyvumo. Duomenys – fotonuotraukose užfiksuoti laukiniai gyvūnai besilankantys druskos laižykloje ir šėrimo aikštelėje. Darbo rezultatai – atlikus laukinių gyvūnų stebėjimo tyrimus ir duomenų analizę nustatyta, kad IR spindulių fotokameros, tinkamai jas įrengus, gali būti puiki priemonė daugybei mokslinių tyrimų atlikti. Fotokamerų pagalba buvo nustatyta kad prie druskos laižyklos dažniau lankėsi šernai, nors druską daugiau laižė stirnos. Didžiausią įtaką pašarų kiekis šėryklose turėjo šernams ir lapėms. Stirnos šėryklose lankėsi visus metus, tačiau šėrykloje, kur buvo gausu maisto intensyviau lankėsi anksti pavasarį kol buvo snigo danga. Šernai taip pat šėryklose intensyviausiai lankėsi pavasarį. Mėnulio fazė turėjo reikšmingą poveikį žvėrių lankymosi intensyvumui ir šėrykloje praleisto laiko trukmei. Optimaliausias techninis būdas įrengti fotokameras laukinių gyvūnų stebėjimui yra pakabinti jas 3 – 4 metrų aukštyje virš stebimos teritorijos ir pakreipti ją 45 ° žemyn. Tokiu būdu stebėjimo laukas yra platus, o stebėjimo objektas yra pakankamai arti, todėl IR spinduliai juos pakankamai apšviečia. Gaunamos kokybiškos ir raiškios nuotraukos, tinkamos mokslinių tyrimų analizei.
Aprašymas: Subject of the research – Wildlife observed by photo cameras Aim of the research – to evaluate the possibilities to use cameras for wildlife behavior research. Methodology – photo cameras were implemented near salt liking place and near two animal feeding places – one with intensive feed and one with very limited food sources. Data – I was analyzing data from photos extracted from photo cameras. Results – after performance of capturing photos and data analyzing research, I have concluded that photo camera is a very suitable tool for such research. Using data extracted from photo cameras, I have found that salt liking place was mostly visiting wild boar, but roe deer were licking more often. Food source amount in feeding places was an important factor for wild boar and foxes. Roe deer were visiting feeing places all year long, but most intensively during early spring, when it was still cold and snow cover. Wild boars also was visiting feeding places most intensively during early spring. Lunar phase was an important factor for animals to visit feeding places. The most optimal way to implement photo camera near observation place is to put it 3 – 4 meters high and turn the screen by 45 ° angle. In this way IR rays can illuminate the object and finally good quality photos could be extracted. Only good quality photos can be used for wildlife research.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3698
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Tado magistrinis.pdf2,23 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums