DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3686

Antraštė: Ūkininkų kooperacijos skatinimo strategija
Kitos antraštės: Strategy of Farmers’ Cooperation Promotion
Autoriai: Radzevičius, Paulius
Raktiniai žodžiai: ūkininkų kooperacija, smulkus ūkis, kooperacijos skatinimo strategija
farmers’ cooperation, small farm, cooperation promotion strategy
Leidimo data: 20-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo problema – Kokie yra žemdirbių kooperavimosi trikdžiai ir kokios priemonės reikalingos trikdžiams pašalinti ir ūkininkų kooperacijai paskatinti? Darbo tikslas – parengti ūkininkų kooperacijos skatinimo strategiją. Darbo objektas – ūkininkų kooperacija. Uždaviniai: 1. Atskleisti ūkininkų kooperacijos ypatumus ir principus; 2. Išnagrinėti ūkininkų kooperacijos gerąją praktiką Lietuvoje; 3. Nustatyti įtaką ūkininkų kooperavimuisi turinčius veiksnius; 4. Numatyti ūkininkų kooperacijos Lietuvoje skatinimo priemones; Tyrimo metodai – mokslinės, publicistinės literatūros ir statistinių duomenų analizė, statistiniai duomenų analizės ir grafinio vaizdavimo, SSGG analizės, gerosios patirties analizė, ekspertinės apklausos metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje dalyje išnagrinėti kooperacijos ypatumai, valdymo principai ir privalumai, taip pat aptartos kooperacijos formos, rūšys, sukuriama nauda bei identifikuojamas ūkininkų kooperacijos modelis. • Antroje dalyje nustatyti ir išanalizuoti ūkininkų kooperacijai Lietuvoje įtakos turintys veiksniai, bei išnagrinėti gerosios praktikos pavyzdžiai. Anketinės apklausos pagalba nustatyta, jog ūkininkų kooperaciją labiausiai stabdo psichologiniai veiksniai, o kooperuotis skatina didesnės galimybės užsitikrinti stabilias pajamas bei padėtį rinkoje. • Trečioje dalyje remiantis mokslinės literatūros analize bei tyrimo rezultatais parengta ūkininkų kooperacijos Lietuvoje skatinimo strategija, užtikrinsianti ūkininkų kooperacijos vystymąsi; Tyrimo laikotarpis: 2009-2014 m. Tyrimo rezultatai publikuoti: RADZEVIČIUS P., 2015. Ūkininkų kooperavimuisi įtakos turintys veiksniai. Jaunasis mokslininkas 2015: studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. 2015 m. balandžio 16 d.
Aprašymas: Scope of the research: What are the factors interfering farmers’ cooperation and what measures are necessary to eliminate them in order to promote farmers’ cooperation? Object of the research: farmers’ cooperation. Aim of the research: to prepare farmers’ cooperation promotion strategy. Objectives of the research: 1. To reveal the principles and peculiarities of farmers’ cooperation; 2. To analyse good practise examples of farmers’ cooperation; 3. To determine the key factors influencing farmers’ cooperation; 4. To prepare farmers’ cooperation in Lithuania promotion strategy. Research methods: scientific, journalistic literature and statistical data analysis, graphical representation method, SWOT analysis, analysis of good practice examples, expert interviewing method. Research results: • Part One analyses the characteristics of cooperation and its management, discusses forms, types and benefits of cooperation and identifies the models of farmers’ cooperation. • Part Two identifies and discuses factors affecting farmers’ cooperation in Lithuania and analyses examples of good farmers’ cooperation practice. Questionnaire survey revealed that most farmers’ cooperation is prevented by psychological factors, and farmers’ cooperation is promoted by greater possibilities to secure stable revenues and market position. • Part Three deals with development of the farmers’ cooperation in Lithuania promotion strategy considering survey results. The strategy will ensure the development of farmers cooperation. Research period: 2009-2014. The research results have been published: RADZEVIČIUS P., 2015. Key Factors Influencing the Development of Farmers’ Cooperation. Young Scientist 2015: Student research conference articles. 16 April 2015.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3686
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Magistrinis Radzevičiaus..pdf2 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums