DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3685

Antraštė: Rapsų aliejaus ir reaktyvinių degalų mišiniais veikiančio variklio darbo ir deginių emisijos tyrimas
Kitos antraštės: The research on engine performance and exhaust emissions when operating with rapeseed oil and jet fuel blends
Autoriai: Justina, Stučinskaitė
Raktiniai žodžiai: dyzelinis variklis, reaktyviniai degalai, emisija
diesel engine, jet fuel, emission
Leidimo data: 20-Geg-2015
Santrauka: Aleksandro Stulginskio Universitete, Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute buvo atlikti tiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio ,,Oruva F1L511“ eksperimentiniai tyrimai. Variklio apkrovos charakteristikos registruotos esant pastoviems alkūninio veleno sūkiams n=2000min-1. Buvo paruošti trys rapsų aliejaus (RA) ir reaktyvinių degalų (F-34) mišiniai tokiais tūrių santykiais: 90 % RA ir 10 % F-34, 80 % RA ir 20 % F-34, 70 % RA ir 30 % F-34. Didžiausia (2223 ppm ) NOx emisija gauta, varikliui veikiant 70 % RA ir 30 % F-34 mišiniu. Tačiau, varikliui veikiant reaktyvinių degalų mišiniais gauta mažesnė azoto oksido emisija nei veikiant grynu rapsu aliejumi. Didžiausia (1636 ppm) anglies viendeginio (CO) emisija gauta dyzeliniais degalais varomam varikliui veikiant maksimalia pe = 0,49 MPa apkrova. Varikliui veikiant reaktyvinių degalų ir rapsų aliejaus mišiniais, nepanaudoto deguonies kiekis buvo nežymiai didesnis, lyginant bazinio rapsų aliejaus naudojimo atveju. Rapsų aliejaus klampą mažinantys reaktyviniai degalai tiesioginės įtakos variklio sunaudojamo oro kiekiui neturėjo, tačiau panaudojus juos sumažėjo vidaus trinties nuostoliai.
Aprašymas: At the Aleksandas Stulginskis University (ASU) of Power and Transport Machinery Engineering Institute laboratory experiments were carried out with direct-injection diesel engine ,,Oruva F1L511". Engine load characteristics were registered at constant speed of 2000 rpm. The three rapeseed oil (RO) and jet fuel (F-34) blends in a ratio of RO 90% and 10% F-34, RO 80%, and F-34 20%, RO 70% and F-34 30% by volume were prepared for the experiments. The maximum (2223 ppm ) NOx emission was obtained with the fully loaded engine running with 70% rapeseed oil and 30% jet fuel F-34 blends. However lower nitrous oxide emissions was obtained engine running with jet fuel mixtures than engine was running with pure rapeseed oil. The maximum (1636 ppm) carbon monoxide (CO) emission was obtained when operating with diesel fuel at maximally engine load of 0,49 MPa. The residual amount of oxygen in the xhaust with the engine running with rapeseed oil (RO) and jet fuel (F-34) fuel blends was slightly higher than when running with pure rapeseed oil. The added jet fuel, which reduces viscosity of rapeseed, do not have influence on the amount of air consumed by the engine, but using of these fuel blends reduces the internal friction losses.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3685
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Justina Stucinskaite Rapsu aliejaus ir reaktyvinių degalų mišiniais veikiančio variklio darbo ir deginių emsijos tyrimas.pdf1,37 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums