DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3642

Antraštė: Rapsų ankštarėlių sandariklių panaudojimo technologinis-ekonominis įvertinimas
Kitos antraštės: Technological and Economical Assessment of Rape Silique Sealant Use
Autoriai: Gentvainytė, Simona
Raktiniai žodžiai: rapsai, sėklų nuostoliai, sandarikliai
Rape, seed loss, silique sealants .
Leidimo data: 18-Geg-2015
Santrauka: Rapsų sėklų derliaus nuostoliai atsiranda dėl natūralių fiziologinių procesų, vykstančių augaluose, meteorologinių sąlygų kaitos, rapsų brendimo netolygumas. Vienas iš būdų rapsų sėklų byrėjimui iš ankštarėlių sumažinti yra specialių preparatų – ankštarėlių sandariklių išpurškimas 2–3 savaites prieš derliaus nuėmimą. Šiame darbe atliktas kompleksinis technologinis-ekonominis sandariklių Spodnam, Elastiq, Gripil ir Contact tyrimas įvertinant natūralius (savaiminius) rapsų sėklų nuostolius bei nuostolius patiriamus dėl kombaino lenktuvų poveikio derliaus nuėmimo metu. Tyrimais nustatyta, kad pirmųjų trijų rapsų ankštarėlių sandariklių panaudojimu galima sumažinti rapsų sėklų nuostolius apie 35 %, o preparatu Contact – iki 45 %. Įvertinus bendras išlaidas sandariklių panaudojimui nustatyta, kad rapsus nupurškus Elastiq preparatu galima sutaupyti 9,02 € ha-1, o Contact – apie 3,5 karto didesnę sumą.
Aprašymas: Summary: Oilseed rape yield losses primarily due to natural physiological processes occurring in plants, common variation of meteorological conditions before harvest, uneven rape maturation. One of the way to reduce rape seeds falling from pods is to use the special preparations – the spray of oilseed rape pods sealants 2-3 weeks before harvest. In this work was carried out complex technological-economical study of oilseed rape pods sealants Spodnam, Elastiq, Gripil and Contact by assessing the natural (spontaneous) canola seeds losses and losses incurred due to the combine effects by harvesting. It was found out that by using the first three rape pods sealants rape seed losses can be reduce about 35%, with Contact preparation up to 45%. After the evaluation of the total cost of the sealants usage found out that it is possible to save 9.02 € ha-1 by spraying Elastiq preparation, and about 3.5 times bigger amount by using Contact.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3642
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
GentvainyteS-MBD.pdf1,37 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums