DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3639

Antraštė: Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis žieminių kviečių agroekosistemos komponentams
Kitos antraštės: Tillage, straw and green manure incorporation effects of winter wheat agroecosystem components.
Autoriai: Žalys, Justas
Raktiniai žodžiai: neariminis žemės dirbimas, šiaudai, žalioji trąša, žieminiai kviečiai
Effect of ploughless tillage, straw, green manure , winter wheat
Leidimo data: 18-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo objektas – žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.) piktžolės, sliekai ir dirvožemis. Stacionarus bandymas įrengtas 1999 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimai vykdomi 2013–2014 m. Eksperimentas buvo vykdomas pagal tokią schemą: A veiksnys: Šiaudų įterpimas: šiaudai pašalinti (-Š), šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys: Žemės dirbimo sistemos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šiaudų įterpimas (+Š) šlyties pasipriešinimą padidino 11,1 – 11,6 proc., palyginus su dirva be šiaudų (-Š). Įvairaus intensyvumo neariminis žemės dirbimas šlyties pasipriešinimą, palyginus su giliu arimu (GA), padidino nuo 46,6 iki 71,7 proc. Gilesniame armens sluoksnyje (10-20 cm gylyje) seklus arimas (SA) šlyties pasipriešinimą padidino 51,5 proc. Dirvožemio kietumą didino ir šiaudų įterpimas ir mažesnio intensyvumo žemės dirbimo sistemos. Dirvoje su šiaudais, palyginus su dirva be šiaudų, 15 – 35 cm gylyje kietumas buvo nuo proc. iki proc. didesnis. Mažiausias kietumas nustatytas giliai artoje dirvoje. Gilesniame nei buvo įdirbta dirva sluoksniuose seklus arimas dirvožemio kietumą padidino nuo 17,8 proc. iki 22,5 proc., (KL) – nuo 29,8 proc. iki 42,3 proc., RK – nuo 29,9 proc. iki 62,5 proc., ŽTRK – nuo 15,4 proc. iki 54,3 proc., ND – nuo 16,9 proc. iki 52,8 proc. Podirvyje 40 – 50 cm gylyje dirvožemio kietumo padidėjimo beveik nenustatyta. Šiaudų įterpimas ir žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos žieminių kviečių sudygimui. Piktžolių daigų skaičių, palyginus su giliu arimu (GA), esmingai padidino seklus purenimas kultivatoriumi strėliniais noragėliais ir lėkštiniais padargais (KL), seklus purenimas rotoriniu kultivatoriumi prieš sėją (RK), žaliosios trąšos įterpimas rotoriniu kultivatoriumi prieš sėją (ŽTRK) ir tiesioginė sėja i neįdirbtą dirvą (ND). Šiaudų paskleidimas ir žemės dirbimo sistemos turėjo esminės įtakos piktžolių masei pasėlyje prieš derliaus nuėmimą. Šiaudų paskleidimas piktžolių masę sumažino 2 kartus, palyginus su dirva be šiaudų. Palyginus su giliu arimu, piktžolių masė buvo esmingai didesnė (RK, ŽTRK, ND) laukeliuose. Žieminių kviečių derlingumas buvo esmingai didesnis dirvoje su paskleistais šiaudais, lyginant su dirva be šiaudų. ŽTRK derlingumą padidino 10,2 proc. Kitos žemės dirbimo sistemos kviečių derlingumui esminės įtakos neturėjo. Šiaudų įterpimas (+Š) esmingai padidino sliekų skaičių armens sluoksnyje. Sausros sąlygomis neišryškėjo žemės dirbimo poveikis sliekams, tačiau sekliai rotoriniu kultivatoriumi purentoje dirvoje (RK), dirvoje su žaliąja trąša (ŽTRK) bei neįdirbtoje dirvoje (ND) vidutinė slieko masė buvo net 2-3 kartus didesnė nei giliai artoje dirvoje (GA).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3639
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Galutinis Justo Žalio.docx396,18 kBMicrosoft Word XMLŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums