DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3615

Antraštė: Sklypinės miškų inventorizacijos lauko darbų kokybės vertinimas ir analizė
Kitos antraštės: The field works quality assessment in standwise forest inventory
Autoriai: Červokas, Gintaras
Raktiniai žodžiai: taksaciniai rodikliai, taksatoriai, paklaidos
stand characteristics, appraisers, errors
Leidimo data: 14-Geg-2015
Santrauka: Baigiamajame darbe vertinama sklypinės miškų inventorizacijos lauko darbų kokybė ir analizuojami dažniausiai pasitaikančias klaidas sąlygojantys veiksniai. Darbo objektas – 2012–2013 m. sklypinės miškų inventorizacijos ciklo plotas - VĮ Alytaus, Dubravos eksperimentinės mokomosios, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių ir Radviliškio miškų urėdijų (toliau – MU) administruojamose teritorijose esantys miškai. Darbo tikslas - įvertinti sklypinės miškų inventorizacijos lauko darbų kokybę ir išanalizuoti dažniausiai pasitaikančias klaidas sąlygojančius veiksnius. Darbo metodai – sklypinės miškų inventorizacijos lauko darbų kontrolinių matavimų metu nustatytų paklaidų analizė. Darbo rezultatai. Tarp visų 2012-2013 m. inventorizuotų plotų, kokybiškiausiai darbai atlikti Kėdainių, Radviliškio ir Jonavos MU teritorijose, daugiausiai klaidų nustatyta Kaišiadorių MU teritorijoje. Mažiausiai paklaidų daroma inventorizuojant pušynus ir drebulynus. Didžiausia santykinė ploto dalis su paklaidomis nustatyta uosynuose, ąžuolynuose, juodalksnynuose, baltalksnynuose bei kitų medžių rūšių medynuose. Daugiausia paklaidų pasitaikė nustatant rūšinę sudėtį, vid. aukštį bei medyno tūrį. Didėjant darbo patirčiai, paklaidų santykinis kiekis mažėja. Dešimt ir daugiau metų patirties turintys taksatoriai dvigubų ir didesnių paklaidų daro iki 2,3 karto mažiau nei pirmus ar antrus metus dirbantys (koreliacijos koef. -0,48), trigubų paklaidų – iki 2,5 karto (koreliacijos koef. -0,56). Vertinant išsilavinimo lygio kontekste, mažiau paklaidų nustatyta aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių taksatorių darbo objektuose, lyginant su aukštesnįjį ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turinčiais taksatoriais.
Aprašymas: Thesis is assessed stand-wise forest inventory field work quality and analysis of the most common mistakes determination. Subject of the research – standwise forest inventory of 2012-2013 cycle area in Alytus forest enterprise, Dubrava forest enterprise, Jonava forest enterprise, Kaišiadorys forest enterprise, Kėdainiai forest enterprise and Radviliškis forest enterprise administrated areas. Aim of the research - to evaluate standwise forest inventory field work and to analyze the quality of the most common mistakes determination. Methodology – standwise forest inventory control measurements of field work during the tolerances set for analysis. Results. During the 2012-2013 year period, the highest quality of standwise forest inventory plots carried out Kėdainiai, Radviliškis and Jonavos forest enterprises assessed territories and territories, most errors found were in Kaišiadorys forest enterprise. The minimum number of errors were found in the assessment of pine and trembling stands. The largest proportion of the area with relative errors found in ash, oak, alder, gray alder and other tree species stands. The largest errors occurred in determining species composition, average height and stand volume. Assessing the appraiser experience showed that more experienced employee performs work effectively. The double erros in ten years and more experienced appraiser’s estimation work were up to 2.3 times less than in the first or second year working (correlation coefficient -0,48), as well as triple errors - up to 2.5 times (correlation coefficient -0.56). Assessing the level of education, less errors found a university-educated appraisers job sites, compared with non-university post-secondary or tertiary educated appraisers.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3615
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
G.Cervoko mag. darbas.pdf1,62 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums