DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3608

Antraštė: Saulės spinduliuotės panaudojimo džiovinimo procesuose modeliavimas
Kitos antraštės: The use of solar radiation in the drying process modeling
Autoriai: Juodišius, Gražvydas
Raktiniai žodžiai: Saulės spinduliuotė, aplinkos oro temperatūra, vaistiniai augalai
Solar radiation, ambient air temperature,medicinal plants
Leidimo data: 13-Geg-2015
Santrauka: Darbe analizuojama Saulės energijos spinduliuotę naudojanti vaistinių augalų džiovykla. Išanalizuotas džioviklio temperatūrinis pasiskirstymas įvairiose įrenginio vietose. Nustatyta, kad didinat džioviklio paruošimo intensyvumą tikslinga keisti aplinkos orą pašildančio Saulės kolektoriaus tvirtinimo mechanizmą. Tyrimai atlikti gautomis regresinių lygčių, trinario aproksimavimo bei Lagranžo daugianarių lygčių pagalba įvedant Saulės spinduliuotės intensyvumo vaistinės augalinės žaliavos džiovyklos charakteringas temperatūrų ,duomenis. Nustatyta, kad per Saulės kolektorių pratekančio oro pašilimo laipsnis priklauso Saulės spinduliuotės intensyvumo ir kolektoriaus pozicijos. Naudojant saulės pozicionavimo sistemą gavome iki 57% didesnį kolektoriaus efektyvumą, t.y. 2297 kWh daugiau šiluminės energijos sistemoje, balandžio – rugsėjo mėnesiais. Tyrimų tikslas – nustatyti Saulės kolektoriaus pozicionavimo sistemos pritaikymo galimybes, didinant vaistinių augalų džiovyklos efektyvumą.
Aprašymas: Dryer of medicinal plants using solar energy is analysed in this work. Temperature distribution of desiccant in various places of the equipment was studied. It was determined that it is purposeful to change the fastening mechanism of Sun collector preheating ambient air when increasing the intensity of desiccant’s preparation. The research is accomplished using obtained regression equations, trinomial approximation and Lagrange polynomial equations entering the characteristic temperature data of Sun radiation intensity in herbs’ dryer. It was determined that the degree of air preheating flowing through Sun collector depends on the intensity of solar radiation and the position of the collector. When using Sun positioning system, up to 57 percent higher efficiency of collector was obtained, i.e. there was 2297 kWh more thermal energy in the system from April to September. The aim of the research is to determine the possibilities of the application of Sun collector positioning system in order to increase the efficiency of the dryer of medicinal plants.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3608
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
SAULĖS SPINDULIUOTĖS PANAUDOJIMO DŽIOVINIMO PROCESUOSE MODELIAVIMAS.pdf4,05 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums